برخی مواقع یک جمله کوتاه از بزرگی یک کتاب را معنی می دهد.

بنیامین فرانکلین:

کسی که برای حفظ جان خود , از آزادی صرف نظر کند , استحقاق آزادی و تندرستی را ندارد.

 مونتسکیو:

حتماً برای عده ای آزادی عبارت از این است که حق داشته باشند مسلح شوند و به مردم زور بگویند.

 عبدالرحمان فرامرزی:

هر ملتی که آزادی فکر او زیادتر باشد استعداد او برای ترقی بیشتر است.

 محمد حجازی:

اگر مردم بفهمند آزادی چه نعمت بزرگی است, هر گز آن را از دست نخواهند داد.

 اپیکتیتوس:

آزادی, بزرگترین عطیه و موهبتی است که به انسان عطا شده.

 جان درایدن:

یا کاملاً برده باشید , یا کاملاً آزاد.

 صادق رضازاده شفق:

مرز بین انسان و حیوان , آزادی است.

 شارل روشه:

بدون آزادی تمدن وجود ندارد  و با وجود استبداد , تمدن بی معنی است.

 حسن رحمت نژاد:

آزادی به فرد بخصوصی تعلق ندارد, متعلق به همه است.

 ناپلئون بناپارت:

آزادی احتیاجی است که, یک عده از افرادی که از موهبت ذاتی مغزهای عالی تر برخوردارند , احساس می کنند.

 جورج مک دونالد:

آزادی این نیست که هر کس هر چه دلش خواست بکند , بلکه قدرتی است که شخص را مجبور به انجام وظایف خود می کند.

 چرنیشفسکی:

ملتی که حقوق یکدیگر را غصب می کنند , هرگز خود از نعمت آزادی بهره مند نیستند.

 عبدالرحمان فرامرزی:

مهمترین علامت ترقی یک ملت, آزادی گفتار است.

 مونتسکیو:

آبادی یک کشور از روی آزادیش سنجیده می شود نه از روی حاصلخیزی اش.

 توماس پین:

استبداد به مشابه دوزخ است, مغلوب ساختنش کار سهل و ساده ای نیست.

 حسین رحمت نژاد:

آزاد باش و بگذار همه از این موهبت بهرهمند باشند.

 مادام رولاند:

ای آزادی, چگونه با تو بازی کرده اند؟

 جورج برنارد شاو:

ملت از راه آزادی به تعلیم و تربیت دست می یابند نه بلعکس.

 محمد حجازی:

اغماض و آزادی , عفاید ناروا را از بین می برد , منع و سخت گیری , عقاید باطل را بوجود می آورد.

 مو نتسکیو:

باید آزادی را موقتاً از دست داد تا بتوان برای همیشه آن را حفظ نمود.

 حسین رحمت نژاد:

روسو می گوید من آزادی را در مجسمه اش یافتم, باید بگویم جناب روسو کجای کاری , ما میدانش را داریم.

 مونتسکیو:

آزادی عبارت از این است که , شخص مجبور نباشد بر خلاف مقررات و قانون کاری انجام دهد.

 ژان روستان:

اگر در بهشت باشم و به من بگویند: تو حق نداری جهنم را به این بهشت ترجیح بدهی از آن بهشت بیرون می روم.

 ژان ژاک روسو:

انسان از مادر آزاد آفریده شده است.

 ویلسن:

آزادی, محدود کردن فدرت دستگاهها است نه اضافه کردن آن.

 حسین رحمت نژاد:

در جایی که من زندگی می کنم , کسی نیست که آزادی را برایم معنی کند , چه برسد این که آزادی داشته باشم.

 مو نتسکیو:

دموکراسی, فطری و ذاتی است و نمی توان به ضرب چماق ملتی را دموکرات و آزادیخواه کرد.

 تورگر:

همه ی صاحبان قدرت این اندرز را داشته باشند که: مخالفان خود را با زور از میدان به در نبرند.

 حسین رحمت نژاد:

ای آزادی, نمی دانم در کجای این جهان پهناور می توانم به تو تکیه کنم.

 میلتون:

قبل از هر آزادی , به من نعمت دانستن و فکر کردن , باور کردن و از روی حق و وجدان سخن گفتن را عطا کنید.

  

+ نوشته شده در  شنبه هفدهم مهر ۱۳۸۹ساعت 0:43  توسط آرمان حیدری  |